Δικηγορικός Σύλλογος Λαμίας

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Λαμίας είναι ένας από τους αρχαιότερους της Ελλάδας. Ιδρύθηκε το 1866. Πρώτος Πρόεδρος του συλλόγου διετέλεσε ο δικηγόρος, Κωνσταντίνος Γαββαθάς (1802-1879), από την Τρίπολη. Σύντομα, όμως ο σύλλογος ατόνησε και έπαυσε να υφίσταται. Μετά παρέλευση δεκαεννιά ετών επιχειρείται νέα προσπάθεια των δικηγόρων της Λαμίας για ίδρυση συλλόγου. Έτσι, το 1885 ιδρύεται και πάλι Δ.Σ. στη Λαμία με πρώτο Πρόεδρο τον Γεώργιο Διονυσόπουλο (1844-1886). Ωστόσο, και αυτός ο Δ.Σ. υπήρξε βραχύβιος και είχε την τύχη του πρώτου. Τελικά, το έτος 1897, μέσα σε μία ταραγμένη κοινωνικοπολιτικά περίοδο, που συμπίπτει χρονικά με τις παραμονές του ατυχούς Ελληνοτουρκικού πολέμου, ιδρύεται για τρίτη φορά Δ.Σ. στην πόλη. Πρόκειται για τον Δ.Σ. Λαμίας, που υφίσταται έως και σήμερα. Στο καταστατικό του [Φ.Ε.Κ. 25, 5 Μαρτίου 1897, τεύχος Β΄] ορίζεται ως ημέρα επετείου εορτής του συλλόγου η 22α Ιανουαρίου, που είναι και ημέρα ιδρύσεώς του.

δικηγορικός-συλλογος-λαμιας