Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων αποτελεί την αρχαιότερη και τη μεγαλύτερη (σε αριθμό μελών) από όλες τις Δικαστικές Ενώσεις. Όλοι όσοι, σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της, ασχολήθηκαν με το δικαστικό συνδικαλισμό, διαθέτοντας προς τούτο τον ελεύθερο χρόνο τους και δεχόμενοι συχνά επιθέσεις και διώξεις, πρόσφεραν πολλά για την προώθηση των στόχων της, τόσο ως επιστημονικού σωματείου, όσο και ως συνδικαλιστικού φορέα.

Η Ένωση σήμερα αριθμεί περί¬που 2.800 μέλη (δικαστές και εισαγ-γελείς) και το Διοικητικό Συμβούλιο, βασιζόμενο στην υποστήριξη και τη συμπαράσταση των μελών της.

ιστοσελίδα_ενώσεως