Δικηγορικός Σύλλογος Σύρου

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Σύρου είναι αν όχι ίσως ο αρχαιότερος, τουλάχιστον ένας από τους αρχαιότερους (πρώτους) δικηγορικούς Συλλόγους του κράτους.

Πρέπει να ιδρύθηκε σχεδόν μαζί με τα δικαστήρια της Σύρου για τα οποία ως γνωστόν γίνεται λόγος το πρώτον επί Καποδίστρια (Ίδρυση Εμποροδικείου στη Σύρα δυνάμει του υπ’ αριθμ. 10/15-12-1828 ψηφίσματος «περί διοργανισμού δικαστηρίων» άρθρα 19-25) και μετέπειτα βέβαια επί Όθωνος δυνάμει του από 16/10-5/11/1834Β.Δ δημοσιευθέντος στο ΦΕΚ 38, 5/11/1834περί «1) της εποχής, καθ’ ην εμβαίνει ες ενεργείαν ο Οργανισμό Δικαστηρίων και η Ποινική Δικονομία. 2) Περί του αριθμού των καθέδρων και της δικαιοδοσίας των Δικαστηρίων του Βασιλείου. – Κατάστασις της εγκληματικής Δικαιοσύνης».

δικηγορικος_συλλογος_συρου